Navigace

Obsah

Poplatky obce


Poplatky stanovené Obecně závaznou vyhláškou obce Chotěšice o místních poplatcích

Poplatek za psa: 100,- Kč ročně za prvního, za druhého 150,- Kč, za třetího 200,- Kč, za čtvrtého a každého dalšího psa 1.500,- Kč

Poplatek za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starosbního, vdovského nebo vdoveckého důchodu: 80,- Kč ročně za prvního, za druhého 120,- Kč, za třetího 200,- Kč, za čtvrtého a každého dalšího psa 300,- Kč.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

sazba činí 1,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
 • za provádění výkopových prací
 • za umístění stavebních zařízení
 • za umístění skládek
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

500,- Kč/rok za umístění reklamního zařízení

 

Poplatek z pobytu

 • 10,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku


Správní poplatek

 • Trvalý pobyt, stanoveno zákonem: 50,- Kč
 • Legalizace (ověření podpisu): 30,- Kč za ověření jednoho podpisu
 • Vidimace (ověření listiny): 30,- Kč za každou i započatou stránku


Sběr komunálního odpadu

 • 700,- Kč každá fyzická osoba přihlášená v obci
 • 850,- Kč za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo RD, ve kterých není přihlášena žádná FO
 • Svozové dny: čtvrtek, četnost svozu týdenní
 • Tříděný odpad: sklo - na zavolání, plast, tetrapak - poslední středa v měsíci, papír - poslední čtvrtek v měsíci, použité kuchyňské oleje a tuky - na zavolání
 • bioodpad - oranžové kontejnery od března do listopadu