Navigace

Obsah

Poplatky obce


Poplatky stanovené Obecně závaznou vyhláškou obce Chotěšice o místních poplatcích

Poplatek za psa: 50,- Kč ročně, za druhého a každého dalšího psa 100,- Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 • 10,- Kč za m2 a den (stánky, kiosky k prodejním účelům, vč.man. prostoru)
 • 10,- Kč za m2 a den (skládka materiálu jako dřeva, hlíny, staveb. materiálu apod.)
 • 1.200,- Kč ročně za použití veř. prostranství k umístění reklamního zařízení
 • 100,- Kč (paušální poplatek) pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí za jednu maringotku nebo atrakci a týden


Správní poplatek

 • Trvalý pobyt, stanoveno zákonem: 50,- Kč
 • Legalizace (ověření podpisu): 30,- Kč za ověření jednoho podpisu
 • Vidimace (ověření listiny): 30,- Kč za každou i započatou stránku


Sběr komunálního odpadu

 • 550,- Kč každá fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu
 • 850,- Kč za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo RD, ve kterých není hlášena k pobytu žádná FO
 • Svozové dny: čtvrtek, četnost svozu týdenní
 • V obcích jsou kontejnery na tříděný odpad: sklo, plast, tetrapak