Navigace

Obsah

Obec Malá Strana


První zmínka o této obci, původně zvané Malé Chotěšice nebo někdy také Chotěšičky, pochází z roku 1528. Ves byla vysazena na valdštejnském panství na přelomu 15. a 16. století blízko centra dominia, prakticky jako nová část, jeho malá strana. Novou vesnici odděloval od vlastních Chotěšic rybník Netušil, ležela přímo proti nim. Na západ od ní se nacházel panský dvůr Slavíkov.

Ve vsi stojí na pseudogotickém soklu socha Panny Marie z roku 1876 (obnovená 1901 a nejnověji v roce 1996), pod níž lze v mělkých nikách vidět reliéf s Nejsvětlejší Trojicí vpředu a sv. Václavem a sv. Janem Nepomuckým po stranách. Naproti se pak tyčí kamenný kříž s litinovým Kristem a reliéfem P. Marie Bolestné na podstavci.

Asi 50 metrů od rybníka Slatinka stojí dvojice památných stromů, topolů černých (obvod jejich kmene kolem 4 m, výška 20 a 22 metrů, stáří zhruba 80 let).
 

Pomník