Menu
ObecChotěšice
Obec Chotěšice

Obecně závazná vyhláška obce Chotěšice č. 3/2007

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotěšice

Zastupitelstvo obce Chotěšice se na svém zasedání dne 18.12.2007 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Chotěšice, včetně nakládání se stavebním odpadem


Čl. 2
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1. Za směsný komunální odpad se pro účely této vyhlášky považuje odpad vzniklý po
vytřídění jednotlivých odděleně tříděných složek komunálního odpadu.

2. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci z nich nevypadával.

3. Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být hutněn (např. sešlapováním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura.


Čl. 3
Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště

1. Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou nádoby, v nichž jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu

b) zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a tříděné druhy komunálního odpadu

c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu

2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

3. Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.

4. Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly dobře přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.


Čl. 4
Třídění komunálního odpadu

1. Komunální odpad se třídí na:

a) sklo

b) plast

c) objemný odpad

d) nebezpečné složky komunálního odpadu

e) papír

2. Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 a oddělení nebezpečných složek komunálního odpadu.


Čl. 5
Shromažďování tříděného komunálního odpadu

1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na obcí určených stanovištích:

Chotěšice – u čekárny ČSAD (uprostřed obce)
Nouzov – u požární zbrojnice
Malá Strana – u čekárny ČSAD 
Břístev – na návsi

3. Zvláštní sběrné nádoby na třídění komunálního odpadu jsou barevně označeny:

a) pro plasty žlutou barvou

b) na sklo barvou zelenou


Čl. 6
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů vedeném v Katalogu odpadů a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.

2. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a sběr železného šrotu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou uveřejněny na úřední desce obecního úřadu a občané informováni vyhlášením zprávy místním rozhlasem.


Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.


Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1. Nabytím účinnosti této OZV se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Chotěšice č. 2/2001 ze dne 10.12.2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008

Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Mapová aplikace

mapová aplikace

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
1
23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:95
TÝDEN:603
CELKEM:156462


Chotěšice
kostel Rozeslání svatých Apoštolů
Chotěšice
Obecní úřad
Chotěšice
Hostinec na Blahu

Kontakty

mapa